Vítejte na stránkách projektu přeshraniční spolupráce.

Vítejte na webových stránkách Projektu M00195 – Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje, který vznikl v rámci Programu „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013.“ 

Společný Program Evropská územní spolupráce kofinancuje v letech 2007-2013 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) částkou 107,44 milionu eur.

Cílem Programu je podpora udržitelné přeshraniční spolupráce v programovém území. Má napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a k silnější integraci příhraničních regionů.