Těžení bermy z PB hráze Moravy pod Lanžhotským mostem