Projekt financuje Evropská Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), státní rozpočet České republiky a rozpočtu Dolnorakouské zemské vlády za spoluúčasti obou partnerů.

Celkové náklady projektu činí 2 119 770 eur.

Podíl z rozpočtu ERDF činí 82,93 %, příspěvek státního rozpočtu ČR 3,96 % a příspěvky partnerů projektu 13,11 % z celkové částky.