Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p. je Vedoucím partnerem projektu. Pro zvýšení efektivity přeshraniční spolupráce musí veškeré projekty uplatňovat princip Vedoucího partnera (Lead partnera). V jeho rámci existují mezi Vedoucím partnerem a ostatními projektovými partnery jasně definované a rozdělené úkoly, stejně jako je stanovena odpovědnost za přípravu, realizaci, financování a kontrolu jednotlivých aktivit.

via donau Österreichische Wasserstraßen – Gesellschaft mbH je jedním z projektových partnerů projektu.

Úřad Zemské vlády Dolních Rakous je jedním z projektových partnerů projektu.

Umweltbundesamt Wien je jedním z projektových partnerů projektu.