Výsledkem realizace protipovodňových prací bude zpevnění asi 16 kilometrů korun levobřežních ochranných protipovodňových hrází řeky Dyje.

Rekonstrukce čerpací stanice na soutoku a poté zprovoznění tří nových stavidel umožní optimálnější manipulovatelnost na poldru Soutok a jeho rychlejší vypouštění.

Odtěžení nánosů z části pravostranné bermy v délce zhruba tří kilometrů zvýší kapacitu koryta řeky Moravy v úseku pod lanžhotským mostem. Získá se tím i vhodný materiál nejen ke zpevňování dyjských hrází, ale i pro vznik dvou útočišť pro zvěř (tzv. hrúdů) uvnitř poldru v čase povodní.