Úřad Dolnorakouské zemské vlády je jedním z projektových partnerů projektu.